GARANTIJA

Gadījumā, ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz Preces kvalitāti, Pircējs var izteikt savas pretenzijas Pārdevējam 5 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža.

Mēs garantējam atjaunoto riepu kvalitāti. Prece ir marķēta ar marķējumu, kas atbilst LR likumdošanai un ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr.109 „Vienotas prasības kravas transportlīdzekļiem un to piekabēm paredzētu atjaunotu pneimatisko riepu ražošanas apstiprināšanai” (saskaņā ar šiem  noteikumiem, Pārdevējam piešķirts Apstiprinājuma Nr. E1  109R-00 0164).

Jauno riepu kvalitāti garantē ražotājs, iespējamās pretenzijas izskata ražotājfirmas oficiālais pārstāvis, Pārdevējs izsniedz ražotājfirmas slēdzienu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pircēja pretenzijas saņemšanas.

Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi pusēm jāizskata ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Preces paliek Pārdevēja īpašums līdz brīdim, kad Pircējs par tām samaksā.

PIEGĀDE

BEZMAKSAS preces iespējams saņemt mūsu riepu centrā “Imakas”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV- 2166, kā arī filiālēs Liepājā un Rīgā. Par bezmaksas riepu un disku piegādi visā Latvijā, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67400302.